پخش باقالی سبز – نخود پاک شده – لوبیا خرد شده و سرخ شده – بادمجان کبابی و سرخ شده – پیاز نگینی و خلالی – سیر داغ – سبزی سرخ شده – ۰۹۱۲۵۹۶۰۶۱۵ – ۰۲۱۶۵۷۶۴۹۰۶