پخش فرنگیجات چهار فصل ارمغان نوین سبز میثم در سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را در زمینه پخش فرنگیجات شروع به کار کرده است با شما ره ثبت ۶۰۱۴ آماده عقد قرارداد با تمام ارگانها، رستورانها و سازمانها